Jump to content

Geir Opøien

Technician

+47 63 89 81 41

+47 920 21 720

Monitoring and Instrumentation Technology

Kjeller

go@nilu.no

Geir Opøien

Geir Opøien has 1 publication at NILU:

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir

2020

Geir Opøien has 1 publication at NILU:

Støvmålinger Skjerkøya. Målinger av nedfallsstøv ved Ragn-Sells Dekkgjenvinning, Bamble.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Kihle, Jan; Opøien, Geir

2020