Jump to content

Hildegunn Jablonska

Former employee

Anonymous

Hildegunn Jablonska has 21 publications at NILU:

Exposure of children and adults to particulate matter in urban areas – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.; Jablonska, H.T.B.

2007

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2007

Tools for assessing emissions and urban air quality abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.; Laupsa, H.

2006

Tools for emission assessment and abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.

2006

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2005

WP 4 MASURIN. The Urber Tool.

Jablonska, H.; Wathne, B.; Guerreiro, C.; Bjørkenes, A.; Kompala, J.; Lipowczan, A.; Swider, J.; Wywiol, P.

2004

Bedre byluft – evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2003/2004.

Ødegaard, V.; Gjerstad, K.I.; Bjergene, N.; Jablonska, H.T.B.; Walker, S.E.

2004

Bedre byluft. Evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2002/2003.

Ødegaard, V.; Walker, S.-E.; Midtbø, K. H.; Jablonska, H. T. B.; Gjerstad, K. I.; Bjergene, N.

2003

Evaluation of air quality and meteorology forecast model for Norwegian cities 2001-2002.

Jablonska, H.T.B.; Walker, S.E.; Bøhler, T.; Køltzow, M.Ø.; Berge, E.; Bjergene, N.

2002

Utvikling, testing og implementering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet i Stavanger.

Køltzow, M.Ø.; Jablonska, H.; Berge, E.; Tønnesen, D.; Bøhler, T.

2001

A real-time operational forecast model for meteorology and air quality during peak air pollution episodes in Oslo, Norway.

Berge, E.; Walker, S.E.; Sorteberg, A.; Lenkopane, M.L.; Eastwood, S.; Jablonska, H.J.; Ødegaard,M.

2001

Hildegunn Jablonska has 21 publications at NILU:

Exposure of children and adults to particulate matter in urban areas – model calculations.

Fløisand, I.; Mc Innes, H.; Broday, D.; Lützenkirchen, S.; Holländer, W.; Bartonova, A.; Jablonska, H.T.B.

2007

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2007

Tools for assessing emissions and urban air quality abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.; Laupsa, H.

2006

Tools for emission assessment and abatement studies.

Mc Innes, H.; Jablonska, H.T.B.; Innset, B.

2006

The urban air quality forecast system for Norway.

Gjerstad, K.I.; Ødegaard, V.; Jablonska, H.T.B.

2005

WP 4 MASURIN. The Urber Tool.

Jablonska, H.; Wathne, B.; Guerreiro, C.; Bjørkenes, A.; Kompala, J.; Lipowczan, A.; Swider, J.; Wywiol, P.

2004

Bedre byluft – evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2003/2004.

Ødegaard, V.; Gjerstad, K.I.; Bjergene, N.; Jablonska, H.T.B.; Walker, S.E.

2004

Bedre byluft. Evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2002/2003.

Ødegaard, V.; Walker, S.-E.; Midtbø, K. H.; Jablonska, H. T. B.; Gjerstad, K. I.; Bjergene, N.

2003

Evaluation of air quality and meteorology forecast model for Norwegian cities 2001-2002.

Jablonska, H.T.B.; Walker, S.E.; Bøhler, T.; Køltzow, M.Ø.; Berge, E.; Bjergene, N.

2002

Utvikling, testing og implementering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet i Stavanger.

Køltzow, M.Ø.; Jablonska, H.; Berge, E.; Tønnesen, D.; Bøhler, T.

2001

A real-time operational forecast model for meteorology and air quality during peak air pollution episodes in Oslo, Norway.

Berge, E.; Walker, S.E.; Sorteberg, A.; Lenkopane, M.L.; Eastwood, S.; Jablonska, H.J.; Ødegaard,M.

2001