Jump to content
Report

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Overvåkingsprogram for skogskader. Sammendrag av årsrapporter 1997.

Skjelkvåle, B.L. (Red.) Lükewille, A.; Tørseth, K.; Skjelkvåle, B.L.; Traaen, T S.; Stuanes, A.; Abrahamsen, G.; Røsberg, I.; Saksgård, R.; Hesthagen, T.; Halvorsen, G.; Nøst, T.; Schartau, A.K.; Walseng, B.; Fjellheim, A.; Raddum, G.G.; Nellemann, C.; Thomsen, M.G.; Solberg, S.; Berg, I.A.; Breivik, K.; Groeggen, T.; Moshaug, E.; Aamlid, D.

Publication details

Series: Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 735/98

Publisher: NIVA

Year: 1999