Jump to content
Report

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 1998.

Skjelkvåle, B.L. (red.) Tørseth, K.; Abrahamsen, G.; Saksgård, R.; Schartau, B.W.; Fjellheim, A.; et al.

Publication details

Series: Statlig program for forurensningsovervåking, Rapport 781/99

Publisher: SFT

Year: 1999