Jump to content
Lecture

LIght Detection And Ranging (LIDAR). Anvendelser for observasjoner av aerosoler og skyer.

Kraabøl, A.-G.

Publication details

Seminar over selvvalgt emne, 26. oktober 1999 ved Institutt for Geofysikk, UiO.