Jump to content
Lecture

Økt brukerkunnskap om inneklima ved bruk av Nettverk for miljølære.

Innset, B.

Publication details

Presentert på konferansen "Rehabilitering av skoleanlegg", Lillestrøm, 27.-28. oktober, 2005.