Jump to content
Scientific journal publication

The Global N2O model Intercomparison Project (NMIP): Objectives, simulation protocol and expected products

Tian, Hanqin; Yang, Jia; Lu, Chaoqun; Xu, Rongting; Canadell, Josep G.; Jackson, Robert; Arneth, Almut; Chang, Jinfeng; Chen, Guangsheng; Ciais, Philippe; Gerber, Stefan; Ito, Akihiko; Huang, Yuanyuan; Joos, Fortunat; Lienert, Sebastian; Messina, Palmira; Olin, Stefan; Pan, Shufen; Peng, Changhui; Saikawa, Eri; Thompson, Rona Louise; Vuichard, Nicolas; Winiwarter, Wilfried; Zaehle, Sönke; Zhang, Bowen; Zhang, Kerou; Zhu, Qiuan

Publication details

Journal: Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS), vol. 99, 1231–1251, 2018

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2507467
Doi: doi.org/10.1175/BAMS-D-17-0212.1