Jump to content
Report

Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2017

Timmermann, Volkmar; Andreassen, Kjell; Brurberg, May Bente; Clarke, Nicholas; Herrero, Maria-Luz; Jepsen, Jane Uhd; Solheim, Halvor; Strømeng, Gunn; Talgø, Venche; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Wollebæk, Gro; Økland, Bjørn; Aas, Wenche

Publication details

Series: NIBIO Rapport 102

Publisher: NIBIO

Year: 2018

ISBN: 978-82-17-02156-8

Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2559230
Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2559230

Summary:
Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. Denne rapporten presenterer resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2017 og trender over tid for følgende temaer...