Jump to content
Report

Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck René; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen

Publication details

Series: NILU rapport 14/2018

Publisher: NILU

Year: 2018

ISBN: 978-82-425-2932-9

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2561975

Summary:
Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i kalenderåret
2017, samt sesongmiddel vinter 2016/17. Målsettingsverdier for Ni og As er overholdt.