Jump to content
Report

Overskridelser av tålegrenser for forsuring og nitrogen for Norge. Oppdatering med perioden 2012–2016

Austnes, Kari; Lund, Espen; Sample, James Edward; Aarrestad, Per Arild; Bakkestuen, Vegar; Aas, Wenche

Publication details

Series: NIVA-rapport 7239

Publisher: Norsk institutt for vannforskning

Year: 2018

ISBN: 978-82-577-6974-1

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2584043