Jump to content
Report

Model development for high-resolution emissions from residential wood combustion

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Vogt, Matthias

Publication details

Series: NILU rapport 32/2018

Publisher: NILU

Year: 2018

ISBN: 978-82-425-2955-8

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2584182

Summary:
I denne rapporten beskriver vi MetVed-modellen. Denne modellen estimerer vedfyringsutslipp med høy oppløsning. Metved-modellen kombinerer nedskalering med bottom-up prinsipper for å estimere vedfyringspotensiale i modellgrid. Den baserer seg på boligtyper, størrelse, oppvarmingsteknologi, energibehov og utendørs temperatur. Modellen baserer seg på å kombinere flere databaser med høyt detaljert informasjon. Databasene inneholder boligtall og boligtyper med 250 meters romlig oppløsning, statistikk av energibruk i husholdninger, plassering av ildsteder som punktkilder, og geografisk posisjon av boliger med informasjon om boligtyper og tilgjengelige teknologier for oppvarming i husholdningene. Databasene blir i MetVed-modellen kombinert og forhold mellom ulike variabler analysert. MetVed-modellen inkluderer en tidsvarisjon av vedforbruket som baserer seg på oppvarmingsgradkonseptet kombinert med tidsvariasjon fra forbrukerstatistikk. Vertikalfordeling av utslippene baserer seg på vedforbruk fordelt på leiligheter og hus (enebolig, tomannsbolig og rekkehus). Resultater fra spredningsmodellberegninger viser at utslippsdata fra MetVed-modellen gir bedre samsvar med målinger enn spredningsberegninger basert på utslipp fra tidligere metoder for å estimere vedfyringsutslipp.