Jump to content
Lecture

Overvåking av miljøgifter – non-target screening, effektbaserte metoder

Rostkowski, Pawel

Publication details

Event: Forskningsdag i forbindelse med Nasjonal vannmiljøkonferanse (Oslo)

Date: March 26th 2019