Jump to content
Report

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2018

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Nikiforov, Vladimir A.

Publication details

Series: NILU rapport 11/2019

Publisher: NILU

Year: 2019

ISBN: 978-82-425-2977-0

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2611257

Summary:
Denne rapporten inkluderer miljøovervåkningsdata fra 2018 og tidstrender for programmet Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter. Resultatene omfatter 200 organiske miljøgifter (regulerte og ennå ikke regulerte), 11 tungmetaller og et utvalg organiske kjemikalier som potensielt er bekymringsverdige for Arktisk miljø.