Jump to content
Report

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2018

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Bohlin-Nizzetto, Pernilla

Publication details

Series: NILU rapport 19/2019

Publisher: NILU

Year: 2019

ISBN: 978-82-425-2986-2

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2612169

Summary:
Prøver fra det urbane terrestriske miljøet i Oslo-området ble analysert for flere uorganiske og organiske miljøgifter. De utvalgte artene var meitemark, gråtrost, spurvehauk, brunrotte, rødrev og grevling. Luft og jordprøver ble også analysert for å øke forståelsen av kilder og opptak av miljøgifter. En næringskjedetilnærming ble valgt for å undersøke trofisk magnifisering av de forskjellige stoffene.