Jump to content
Report

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2018.

Svendby, Tove; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Dahlback, Arne

Publication details

Series: NILU rapport 17/2019

Publisher: NILU

Year: 2019

ISBN: 978-82-425-2984-8

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2617084

Summary:
Denne rapporten presenterer resultatene fra det norske måleprogrammet for totalozon og UV-stråling. Ozonlaget har blitt målt ved tre stasjoner siden 1979: i Oslo, Tromsø/Andøya og Ny-Ålesund. UV-målinger startet i 1995. Resultatene viser at det var en signifikant ozonreduksjon over Norge i perioden 1979 til 1997. Deretter stanset reduksjonen og ozonverdiene stabiliserte seg på et nivå ~2% lavere pre-1980 nivået. Mest karakteristisk for 2018 var de lave totalozon-verdiene over Oslo i sommermånedene og den rekordhøye årlige integrerte UV-dosen.