Jump to content
Lecture

Bruk av fjernmålinger for overvåkning av luft og atmosfære, muligheter og begrensninger

Aas, Wenche; Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Evangeliou, Nikolaos; Svendby, Tove; Berglen, Tore Flatlandsmo; Myhre, Cathrine Lund; Kylling, Arve; Pisso, Ignacio; Fjæraa, Ann Mari

Publication details

Event: Fjernmålingsseminar 2019 - Fjernmåling i fremtidens overvåkning- og kartleggingsprogram (Oslo)

Date: November 18th 2019