Jump to content
Lecture

Plastic fantastic

Hanssen, Linda

Publication details

Event: Presentasjon for elever i Skjervøy i forbindelse med Forskningsdagene 2019 (Skjervøy)

Date: September 23rd 2019