Jump to content
Report

Forslag til norsk overvåkingsnettverk for å oppfylle NEC‐direktivets krav om å overvåke effekter av luftforurensing

Garmo, Øyvind Aaberg; Bakkestuen, Vegar; Solberg, Sverre; Timmermann, Volkmar; Simpson, David; Vollsnes, Ane Victoria; Aarrestad, Per Arild; Ranneklev, Sissel Brit

Publication details

Series: NIVA-rapport 7456

Publisher: NIVA

Year: 2020

ISBN: 978‐82‐577‐7191‐1

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2825216