Jump to content
Report

Towards better exploitation of Satellite data for monitoring Air Quality in Norway using downscaling techniques (SAT4AQN). Final project report.

Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Kylling, Arve; Svendby, Tove

Publication details

Series: NILU rapport 2/2019

Publisher: NILU

Year: 2020

ISBN: 978-82-425-2963-3

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2656940

Summary:
Hovedmålet for prosjektet "Mot bedre utnyttelse av satellittdata for overvåking av luftkvalitet i Norge ved hjelp av
nedskaleringsteknikker" (Sat4AQN) var å evaluere potensialet for romlig nedskalering av eksisterende satellittprodukter
med støtte fra en høyoppløselig kjemisk transportmodell (CTM) til romlige skalaer som er mer relevante for å overvåke
luftkvaliteten i urbane områder og regionale bakgrunnssteder i Norge. For dette demonstrasjonsprosjektet fokuserte vi på
satellitt-aerosol-optisk tykkelse (AOD) og svevestøv (PM) estimater.