Jump to content
Report

Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2019.

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Nikiforov, Vladimir A.

Publication details

Series: NILU rapport 6/2020

Publisher: NILU

Year: 2020

ISBN: 978-82-425-3003-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2678375

Summary:
Denne rapporten inkluderer miljøovervåkningsdata fra 2019 og tidstrender for programmet Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter. Resultatene omfatter 200 organiske miljøgifter (regulerte og ennå ikke regulerte), 11 tungmetaller og et utvalg organiske kjemikalier som potensielt er av bekymring for Arktisk miljø.