Jump to content
Report

Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2019

Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Bohlin-Nizzetto, Pernilla

Publication details

Series: NILU rapport 8/2020

Publisher: NILU

Year: 2020

ISBN: 978-82-425-3005-9

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2688046

Summary:
Prøver fra det urbane terrestriske miljøet i Oslo-området ble analysert for flere uorganiske og organiske miljøgifter. De
utvalgte artene var meitemark, gråtrost, spurvehauk, brunrotte, rødrev og kattugle. Luft- og jordprøver ble også analysert for å øke forståelsen av kilder og opptak av miljøgifter. En næringskjedetilnærming ble valgt for å undersøke trofisk magnifisering av de forskjellige stoffene.