Jump to content
Lecture

Fjernmåling av metanutslipp ved bruk av Sentinel 5P: en mulighetsstudie

Kylling, Arve

Publication details

Event: Fjernmålingsseminaret: presentasjon av Mdir 2020-prosjektene (Online)

Date: December 8th 2020