Jump to content
Report

Method for high resolution emission estimations from construction sites. Phase I: Mapping input data

Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

Publication details

Series: NILU rapport 4/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3032-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2725386

Summary:
Denne rapporten presenterer resultatene fra analyse av tilgjengelige inngangsdata for å utvikle en modell for estimering av luftforurensende stoffer og klimagassutslipp basert på en «bottom-up»-tilnærming, inkludert både eksos- og ikke-eksosutslipp. Tilgjengeligheten av pålitelige inngangsdata er den begrensende faktoren og den mest kritiske delen av utformingen av en slik «bottom-up»-tilnærming. I denne studien har vi fokusert på å vurdere inngangsdata som gjør det mulig å definere; i) den nøyaktige plasseringen og området som påvirkes under bygging og konstruksjon, ii) start- og sluttdatoer; iii) typen byggeaktivitet; iv) aktiviteter med ikke-veigående mobile maskiner (NRMM) innen bygg og anlegg; v) veier i nærheten av byggeplasser.