Jump to content
Report

Miljøovervåkingsprogram for Nyhamna landanlegg – Nyhamna, Gossa. Overvåking av vegetasjon og jord – endringer i kjemiske parametere fra 2008 til 2020

Jokerud, Mari; Bargmann, Tessa; Vassvik, Linn; Bakkestuen, Vegar; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Uggerud, Hilde Thelle

Publication details

Series: NINA rapport 1934

Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Year: 2021

ISBN: 978-82-426-4711-5

Fulltekst: hdl.handle.net/11250/2724068