Jump to content
Report

Appropriate Assimilation Methods for Air Quality Prediction and Pollutant Emission Inversion. An Urban Data Assimilation Systems Report.

Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Schneider, Philipp

Publication details

Series: NILU rapport 25/2020

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3027-1

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2728899

Summary:
Rapporten presenterer en oversikt over dataassimilasjonsmetoder som kan anvendes for luftkvalitetsmodellering. Innledningsvis beskrives kort historisk bakgrunn for bruk av dataassimilasjon i numerisk værvarsling, der vi legger vekt på forskjellene mellom anvendelse av assimilasjon i meteorologiske varslingsmodeller og i spredningsmodeller for luftkvalitet. Basert på disse forskjellene beskrives så ønskede egenskaper til assimilasjonsmetoder for luftkvalitetsmodellering. Deretter gis en oversikt over tilgjengelige assimilasjonsmetoder, der vi søker å identifisere de mest aktuelle for vårt bruk som grunnlag for videre anvendelser i prosjektet.