Jump to content
Report

Effects of rocket launches in Ny-Ålesund, 2018 – 2019. Observations of snow and air samples.

Aas, Wenche; Gallet, Jean-Charles; Halse, Anne Karine; Hermansen, Ove; Mikkelsen, Øyvind; Pedersen, Christina Alsvik; Spolaor, Andrea; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; Uggerud, Hilde Thelle

Publication details

Series: NILU rapport 7/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3035-6

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2754064

Summary:
Rapporten oppsummerer resultatene fra ekstra analyser av snøprøver samt pågående overvåkingsaktiviteter i forbindelse med rakettoppskytingen i Ny-Ålesund 7. desember 2018, 26. november 2019 og 10. desember 2019 for å dokumentere mulige påvirkninger av rakettoppskyting på miljøet og overvåkingsaktivitetene i Ny-Ålesund. Det observeres en økt avsetning av Al og Fe i Ny-Ålesund-området som skyldes utslipp fra rakettoppskytingen.