Jump to content
Scientific journal publication

Seasonal Variation of Wet Deposition of Black Carbon at Ny-Ålesund, Svalbard

Mori, Tatsuhiro; Kondo, Yutaka; Ohata, Sho; Goto-Azuma, Kumiko; Fukuda, Kaori; Ogawa-Tsukagawa, Yoshimi; Moteki, Nobuhiro; Yoshida, Atsushi; Koike, Makoto; Sinha, P. R.; Oshima, Naga; Matsui, Hitoshi; Tobo, Yutaka; Yabuki, Masanori; Aas, Wenche

Publication details

Journal: Journal of Geophysical Research (JGR): Atmospheres, vol. 126, 2021

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2760044
Doi: doi.org/10.1029/2020JD034110