Jump to content
Report

PAH measurements at Lista. January 2020 – December 2020.

Hak, Claudia

Publication details

Series: NILU rapport 11/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3042-4

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2761503

Summary:
NILU – Norsk institutt for luftforskning har, på oppdrag fra Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) og Alcoa Lista, tatt PAH-prøver i omgivelsene til Alcoa Lista aluminiums-smelteverk for å oppdatere kunnskapen om PAH-konsentrasjoner rundt smelteverket i dag. Prøvene ble tatt i perioden januar – desember 2020 og analysert for partikkelbundne PAHer. Som en konsekvens av reduserte utslipp sammenlignet med tidligere målinger, er konsentrasjonen av benzo(a)pyren (BaP) redusert. Årsmiddelet av BaP-konsentrasjonen i 2020 var under målsettingsverdien på begge prøvetakingsstedene. På Huseby ble den nedre vurderingsterskelen overskredet. PAH-konsentrasjonen i området på samme nivå som i norske byer.