Jump to content
Scientific journal publication

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder. Vitenskapelig uttalelse fra faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Samdal, Ingunn Anita; Ballot, Andreas ; Boahene, Nana Yaa; Eriksen, Gunnar Sundstøl; Flø, Daniel; Haande, Sigrid; Svendsen, Camilla; Amlund, Heidi; Beyer, Jonny; Brantsæter, Anne Lise; Bremer, Sara; Mariussen, Espen; Thomsen, Cathrine; Knutsen, Helle

Publication details

Journal: VKM Report, 2021

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2763414