Jump to content
Media contribution

Tomme flyplasser og færre flyturer har lite å si for klimaet

Platt, Stephen Matthew; Andrew, Robbie (interview subjects); Grønning, Trygve (journalist)