Jump to content
Report

Overvåking av langtransporterte atmosfæriske miljøgifter i luft og nedbør, årsrapport 2020.

Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Halvorsen, Helene Lunder; Nikiforov, Vladimir A.; Pfaffhuber, Katrine Aspmo

Publication details

Series: NILU rapport 12/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3039-4

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2778509

Summary:
Denne rapporten inkluderer miljøovervåkningsdata fra 2020 og tidstrender for programmet Langtransporterte atmosfæriske miljøgifter. Resultatene omfatter 200 organiske miljøgifter (regulerte og ennå ikke regulerte), 11 tungmetaller og et utvalg organiske kjemikalier som potensielt er av bekymring for Arktisk miljø.