Jump to content
Lecture

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina de Brito Beirao

Publication details

Event: Invitert foredrag hos Miljødirektoratet - Miljøgiftavdelingen (Oslo)

Date: September 10th 2021 – October 10th 2021