Jump to content
Report

Luftkvalitet i Ny-Ålesund. Målinger av lokal luftkvalitet 2019 og 2020.

Johnsrud, Mona; Hermansen, Ove; Krejci, Radovan; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

Publication details

Series: NILU rapport 28/2021

Publisher: NILU

Year: 2021

ISBN: 978-82-425-3066-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2837893

Summary:
De målte konsentrasjonene var generelt lave for alle komponenter og under nasjonale grenseverdier for beskyttelse av menneskets helse og økosystemet. Vind fra nordlige sektorer ga de høyeste gjennomsnittskonsentrasjonene av nitrogenoksider og svoveldioksid, noe som peker på kraftstasjonen og havnen som mulige kilder. Vi ser også enkelte episoder med langtransport av svoveldioksid.