Jump to content
Lecture

Presentasjon av CIENS-prosjekt Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning

Skjellum, Solrun Figenschau; Bartonova, Alena; Ruud, Audun; Slettemark, Britta

Publication details

Event: Frokostseminar (Digitalt)

Date: May 4th 2021