Jump to content
Report

Utslipp og spredning av Radon-220 fra Oncoinvent, Nydalen. Underlag for utslippssøknad.

Grythe, Henrik; Berglen, Tore Flatlandsmo; Evangeliou, Nikolaos; Cassiani, Massimo; Solberg, Sverre

Publication details

Series: NILU rapport 8/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3077-6

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3064730

Summary:
NILU har studert og vurdert utslipp til luft av radon-220 fra Oncoinvent AS i Nydalen i Oslo. Studien danner underlag for utslippssøknad. Årlig omsøkt utslipp er 70 GBq. Det største bidraget til dose/eksponering kommer fra thorondøtrene, ikke fra thoron selv. Lokale spredningsberegninger med CONCX viser at ved sterk østlig vind kan røykfanen slå ned på takterrassen på bygget hvor Oncoinvent AS har sine produksjonslokaler. Beregnet årlig dose/eksponering fra utslipp fra Oncoinvent for en person som oppholder seg 520 timer årlig på terrassen er 0,7 µSv. Beregninger med FLEXPART-wrf for et 38×20 km2 modellområde viser størst aktivitetskonsentrasjon mot nordøst og mot sørvest, det vil si nedstrøms i fremherskende vindretning. Største dose beregnes ved utslippspunktet (1 nSv time-1) og ved takterrassen.