Jump to content
Lecture

Bruk av atmosfærisk mesoskalamodell for å varsle lydutbredelsesforhold.

Hole, L.R.

Publication details

Trondheim, Norsk Akustisk Selskap, 26. oktober 2001.