Jump to content
Lecture

Lydforplantning over poroelastisk bakke med enkel elastisk topografi: En sammenlikning av endelig differanse og bølgetallsintegrasjonsmetoder.

Hole, L.R.

Publication details

Trondheim, Norsk Akustisk Selskap, 26. oktober 2001.