Jump to content
Report

Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund

Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre J.; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes

Publication details

Series: NILU rapport 26/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3095-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3010054

Summary:
NILU har gjennomført måleprogram for konsentrasjoner i luft ved Franzefoss Gjenvinning AS sine anlegg ved Eide på Sotra og ved Husøya ved Kristiansund. Ved Eide ble det tatt prøver i luft og analysert for prioriterte miljøgifter som dekloraner, fenoler, ftalater, PFAS, benzotriazoler, organiske tinnforbindelser, samt VOC inkludert D6, ammoniakk (NH3), gassfase HCl og hydrogensulfid (H2S). For de prioriterte miljøgiftene var de fleste prøvene under deteksjonsgrensen. De høyeste verdiene ble observert ved Lokasjon 11 Vannrenseanlegget. Ved Husøya ble det tatt prøver i luft og analysert for VOC inkludert D6, ammoniakk (NH3) og gassfase HCl. Verdiene ved Husøya var lavere enn ved Eide.