Jump to content
Report

Norges målenettverk for luftkvalitet. Gjennomgang av stasjonsplasseringer i forhold til krav i EUs luftkvalitetsdirektiver.

Hak, Claudia

Publication details

Series: NILU rapport 23/2022

Publisher: NILU

Year: 2022

ISBN: 978-82-425-3102-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3023842

Summary:
Rapporten gir en oversikt over Norges luftkvalitetsmålenettverk. Alle målestasjoner som rapporterer måledata til EEA/ESA er beskrevet og plasseringen er vurdert i forhold til krav i EUs direktiver.
Omgivelsene til stasjonene er beskrevet og viktige kilder til utslipp er identifisert. Plasseringen av målestasjonene er dokumentert med kart og flybilde og retningsvisende fotografier av området.
Avvik fra plasseringskriteriene er dokumentert. Anbefalinger for justeringer er gitt for enkelte stasjoner.