Jump to content
Lecture

Erfaringer med og forventninger til Polare utlysinger i Horisont Europa

Tørseth, Kjetil

Publication details

Event: Norsk polarforskningsnettverk og Horisont Europa @ ASSW. (Tromsø)

Date: March 30th 2022