Jump to content
Report

Intensive forest monitoring in 2006. Results from ICP Forest Level 2 plots in Norway.

Andreassen, K.; Clarke, N.; Røsberg, I.; Timmermann, V.; Aas, W.

Publication details

Series: Forskning fra Skog og landskap, 4/07

Publisher: Norsk institutt for skog og landskap

Year: 2007

Link: Forskning fra skog og landskap 4/07