Jump to content
Lecture

Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen og ventilasjonstårnenes evne til å redusere forurensning fra dagsonen

Hak, Claudia

Publication details

Event: Hva betyr Operatunnelens ventilasjonstårn for luftkvaliteten i Bjørvika? (Oslo)

Date: January 24th 2023