Jump to content
Report

Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2021

Timmermann, Volkmar; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Eriksen, Rune; Gohli, Jostein; Hylen, Gro; Jepsen, Jane Uhd; Krokene, Paal; Lange, Holger; Meissner, Helge Rainer; Nagy, Nina Elisabeth; Nordbakken, Jørn-Frode; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche

Publication details

Series: NIBIO Rapport 39

Publisher: NIBIO

Year: 2023

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3057207

Summary:
Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. I denne rapporten presenteres resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2021 og trender over tid for følgende temaer:
(i) Landsrepresentativ skogovervåking;
(ii) Skogøkologiske analyser og målinger av luftkjemi på de intensive overvåkingsflatene;
(iii) Overvåking av bjørkemålere i Troms og Finnmark;
(iv) Barkbilleovervåkingen 2021 og mulig overgang til to generasjoner;
(v) Asiatisk askepraktbille – en dørstokkart?
(vi) Overvåking av askeskuddsyke;
(vii) Andre spesielle skogskader i 2021.