Jump to content
Report

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen

Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald

Publication details

Series: NILU rapport 9/2023

Publisher: NILU

Year: 2023

ISBN: 978-82-425-3119-3

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3070408

Summary:
NILU – Norsk institutt for luftforskning har, i samarbeid med Asplan Viak AS, utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Drammen ved trafikkberegninger og utslipps- og spredningsberegninger for svevestøv (PM10 og PM2,5) for Dagens situasjon 2021 og Referansesituasjonen 2030 og for 2030 med tiltak rettet mot svevestøv. Basert på resultatene fra beregningene og i samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe og referansegruppe, er det foreslått en revidert handlingsplan som skal behandles politisk.