Jump to content
Report

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

Publication details

Series: NILU rapport 12/2023

Publisher: NILU

Year: 2023

ISBN: 978-82-425-3123-0

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3080117

Summary:
I et samarbeidsprosjekt med Lørenskog kommune utførte NILU en målekampanje rundt ett av boligbyggeprosjektene på Lørenskog. Formålet med målingene var å få økt kunnskap om svevestøvnivåer i omgivelsene til anleggsplasser. Målingene ble utført ved 2 steder rundt en byggeplass på Skårerbyen.
Måleresultatene viser at PM10 nivået var høyere rundt anleggsplassen enn ved en nærliggende veinær målestasjon. Observasjonene tyder på at anleggsaktivitet var årsaken. Et viktig resultat fra målekampanjen er at målinger av svevestøv med optiske målemetoder ikke anses som egnet i områder der anleggsstøv dominerer.