Jump to content
Report

Skogens helsetilstand i Norge. Resultater fra skogskadeovervåkingen i 2022

Timmermann, Volkmar; Børja, Isabella; Clarke, Nicholas; Gohli, Jostein; Hietala, Ari Mikko; Jepsen, Jane Uhd; Krokene, Paal; Lislegård, Harald Haga; Nagy, Nina Elisabeth; Nyeggen, Hans; Solberg, Sverre; Solheim, Halvor; Solvin, Thomas Mørtvedt; Svensson, Arvid; Tollefsrud, Mari Mette; Vindstad, Ole Petter Laksforsmo; Økland, Bjørn; Aas, Wenche

Publication details

Series: NIBIO Rapport 132

Publisher: NIBIO

Year: 2023

ISBN: 978-82-17-03376-9

Summary:
Skogens helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av soppsykdommer og insektangrep. Klimaendringene og den forventede økningen i klimarelaterte skogskader gir store utfordringer for forvaltningen av framtidas skogressurser. Det samme gjør invaderende skadegjørere, både allerede etablerte arter og nye som kan komme til Norge i nær framtid. I denne rapporten presenteres resultater fra skogskadeovervåkingen i Norge i 2022 og trender over tid for følgende temaer:
(i) Landsrepresentativ skogovervåking;
(ii) Intensiv skogovervåking;
(iii) Overvåking av bjørkemålere i Troms og Finnmark;
(iv) Barkbilleovervåkingen;
(v) Furuvednematode;
(vi) Askeskuddsyke;
(vii) Andre spesielle skogskader i 2022.