Jump to content
Report

Nasjonalt samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi. Forslag til organisering.

Möller, Charlotta; Tarrasón, Leonor; Guerreiro, Cristina de Brito Beirao

Publication details

Series: NILU rapport 2/2024

Publisher: NILU

Year: 2024

ISBN: 978-82-425-3146-9

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3123771

Summary:
Denne rapporten inneholder forslag til organisering av et mulig nasjonalt samfunnsoppdrag om sirkulærøkonomien. Vårt forslag til organisering av et nasjonalt samfunnsoppdrag om sirkulær økonomi skiller seg noe fra eksisterende organisering av de to andre nasjonale samfunnsoppdragene i Norge i at den baserer seg på å etablere en omstillingslab. Omstillingslaben vil ha en rolle som likner på den «operativ gruppe» i de andre to nasjonale samfunnsoppdragene, men som er større i omfang, og har konkrete mål for oppfølgings- og medvirkningsprosesser mot målbar transformasjon.