Jump to content
Scientific journal publication

The Greenhouse Gas Budget of Terrestrial Ecosystems in East Asia Since 2000

Wang, Xuhui; Gao, Yuanyi; Jeong, Sujong; Ito, Akihiko; Bastos, Ana; Poulter, Benjamin; Wang, Yilong; Ciais, Philippe; Tian, Hanqin; Yuan, Wenping; Chandra, Naveen; Chevallier, Frédéric; Fan, Lei; Hong, Songbai; Lauerwald, Ronny; Li, Wei; Lin, Zhengyang; Pan, Naiqing; Patra, Prabir K.; Peng, Shushi; Ran, Lishan; Sang, Yuxing; Sitch, Stephen; Takashi, Maki; Thompson, Rona Louise; Wang, Chenzhi; Wang, Kai; Wang, Tao; Xi, Yi; Xu, Liang; Yan, Yanzi; Yun, Jeongmin; Zhang, Yao; Zhang, Yuzhong; Zhang, Zhen; Zheng, Bo; Zhou, Feng; Tao, Shu; Canadell, Josep G.; Piao, Shilong

Publication details

Journal: Global Biogeochemical Cycles, vol. 38, 2024

Doi: doi.org/10.1029/2023GB007865