Jump to content
Report

Reviderte beregninger av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26

Weydahl, Torleif; Tønnesen, Dag

Publication details

Series: NILU rapport 4/2024

Publisher: NILU

Year: 2024

ISBN: 978-82-425-3148-3

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3134692

Summary:
NILU har blitt engasjert av Prem Partners II A/S for å vurdere utbredelse av luftsoner for dagens situasjon og en framtidig situasjon med foreslått boligblokk i Bjørnheimveien 26. Det er anvendt en Gaussisk spredningsmodell for linjekilder (Hiway-2). Når det tas hensyn til lokal topografi ved det aktuelle området, viser beregningene at den nye bygningen i hovedsak faller utenfor rød luftsone på bakkenivå, med unntak av det sørøstre hjørnet av bygningen som beregningene indikerer at ligger innenfor. Videre viser beregningene at skjermingseffekten for eksisterende bebyggelse av en ny bygning er marginal. Rapporten er en revisjon av NILU-rapport 15/2021.