Jump to content
Report

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon. Januar 2023 – desember 2023.

Hak, Claudia; Stensrød, Anna Maria Røyset; Andresen, Erik

Publication details

Series: NILU rapport 13/2024

Publisher: NILU

Year: 2024

ISBN: 978-82-425-3157-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3134685

Summary:
På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Målingene ble utført med SO2-monitor i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei). I tillegg har Elkem Carbon AS valgt å måle med passive SO2-prøvetakere ved 3 steder rundt bedriften. Rapporten dekker målinger i perioden 1. januar – 31. desember 2023. Norske grenseverdier for luftkvalitet (SO2) ble overholdt ved Konsul Wilds vei for alle midlingsperioder (årsmiddel, vintermiddel, døgnmiddel og timemiddel). En døgnmiddelverdi var over nedre vurderingsterskel (50 µg/m3). Passive luftprøver viste at de mest belastede stedene i måleperioden var Konsul Wilds vei nordøst og Fiskåveien rett sør for bedriften.